неспокойствие

 • 31нетърпеливост — същ. нетърпение, раздразнение, неспокойствие, възбуда, нервност …

  Български синонимен речник

 • 32нетърпение — същ. нетърпеливост, раздразнение, неспокойствие, възбуда, нервност същ. желание, готовност, страст, пламенност, енергия, ревност, жажда, алчност …

  Български синонимен речник

 • 33нетърпимост — същ. непоносимост, нетолерантност същ. нервност, неспокойствие …

  Български синонимен речник

 • 34оживление — същ. движение, активност, оживеност, кипеж, раздвижване, активизиране, интензивност, трескавост, шум, глъч, напрежение, неспокойствие същ. възбуда, възбуденост, възбуждение, нервност, одушевление, екзалтация същ. въодушевление, живост,… …

  Български синонимен речник

 • 35паника — същ. смут, объркване, тревога, суматоха, аларма, безпокойство, смущение, неспокойствие, страх, уплаха, наплашеност, ужас същ. вълнение, безредица, бунт …

  Български синонимен речник

 • 36притеснение — същ. ограничение, оскъдица, нужда, липса същ. мъка, гнет, тормоз, терзание, потиснатост, угнетеност, угнетение, безпокойство, смущение, съклет, затруднение същ. неспокойствие, нервничене, тревога …

  Български синонимен речник

 • 37раздразнение — същ. възбуда, възбуждение, възбуденост, нервност, иритация, дразнение, гняв, гневност, раздразненост, избухливост същ. вълнение, неспокойствие, безпокойство, тревога, екзалтация, разпаленост, пламенност, трескавост същ. трепет, емоция, страст същ …

  Български синонимен речник

 • 38раздразненост — същ. раздразнение, възбуда, възбуждение, възбуденост, нервност, иритация, дразнение, гняв, гневност, избухливост същ. вълнение, неспокойствие, безпокойство, тревога, екзалтация, разпаленост, пламенност, трескавост същ. трепет, емоция, страст …

  Български синонимен речник

 • 39разкайваме — гл. каене, покаяние, покайване, разкаяние, угризение, съвест, измъчване, неспокойствие …

  Български синонимен речник

 • 40разкайване — същ. каене, покаяние, поканване, разкаяние, съжаление същ. мъчение, измъчване, неспокойствие, гризене на съвестта …

  Български синонимен речник